Teknisk konsulent Arbeidsvarsling og Trafikkplanlegging

      Jørgen Eivind Gangenes 90505334

                  j.e.g@lyse.net

                                        

40 års erfaring fra anleggsbransjen som Entreprenør vedrørende grøfte-terrengarbeider og veiprosjekter i Rogaland.                                                                                                                                                       

Vår kompetanse:

 • Varslingsplaner for bygg og anlegg.
 • Varslingsplaner for kranoppstiling
 • Varslingsplaner for arrangementer/konserter.
 • Varslingsplaner for tunnelarbeider.
 • Gravesøknad i Vegvesen areal.
 • Gravesøknad i Kommunalt areal. 
 • Oppfølging av aktive planer med loggføring og tilsyn av utstyr.

Våre tjenester:

 • Utleie av utstyr til arbeidsvarsling
 • Putebil kjøring    
 • Krokbil med kran
 • Utføre utmontering av arbeidsvarsling.