PROSJEKTER:

 

SCAN SURVEY AS

SCAN SURVEY AS UTVIDER SIN VIRKSOMHET TIL STAVANGERREGIONEN

Oppmåling i Byfjordtunellen Rogfast der Gangenes Vei AS assisterer med varslingsplan og sikring av arbeida.

 

Vassbakk & Stol AS

Trafikkavvikling ved bygging av Kvelluren bru EV39 Sandnes i samarbeid med SKANSKA.

Grave og varslingsplaner ved trafikkavvikling ved dei fleste byggeprosjekter i Stavanger og Jæren område.

Trafikkavvikling ved bygging av kollektiv bru Forus for Statens Vegvesen Rogaland i Samarbeid med SKANSKA.

Velde Asfalt AS

Trafikkavvikling ved utførelse av asfalteringsoppdrag i Rogaland med utarbeiding av varslingsplaner, manuell dirigering og ledebil kjøring.

SKANSKA NORGE AS

Trafikkavvikling ved bygging av Indre Vågen Atrium Sandnes

Trafikkavvikling ved bygging av Jernbane undergang Vågsgata – Erling Skjalgssons gt Sandnes

Trafikkavvikling ved bygging av Scandic Stavanger City

 HENT AS

Trafikkavvikling ved byggingen av Clarion Hotell Energy Stavanger.

 BJELLAN ENTREPRENØR AS

Manuell dirigering ved arbeider på Hoveveien i Sandnes.

STAVANGER KOMMUNE 

 Fra 2009 til nå                                                                         

Trafikkavvikling deler av 1000`års stedet og Blå promenade, utarbeiding av varslingsplaner og aktivisering av tiltak.

Trafikkavvikling ved stenging av byen ved bilfri dag, utarbeiding av varslingsplaner, aktivisering av varsling og manuell dirigering.

Trafikkavvikling ved 17 mai feiring i byen med varslingsplaner og aktivisering av tiltak.

Trafikkavvikling ved ombyggingsarbeider Stavanger Forum, utarbeiding av varslingsplaner og aktiviser Ing av tiltak.

Trafikkavvikling av arrangement på 1000`års stedet, Blå promenade og Oljemuseet utarbeiding av varslingsplaner og aktivisering av tiltak.

RISA AS

Fra 2009 til nå.

Utarbeiding av varslingsplaner og manuell dirigering i forbindelse med Veikontrakten med Statens 

KHV

Utarbeid varslingsplaner til forskjellige prosjekter i Rogaland og Hordaland.

RV13 Vallaviktunnelen elektro renovering Hardangerbrua – RV7 Vegetasjons rydding Eidsfjord – EV16 Romslo og Risnes tunnelen elektro renovering - FV523 Olsvik tunnelen elektro renovering - FV57 Lindåsvegen sinusfresing- EV134 Austmannali tunnelen elektro renovering-m.f.

Veidekke anlegg og Industri

Utarbeiding av varslingsplaner E6 Eidsvoll – Manuell dirigering i forbindelse med Asfaltering.